Jaroslav Studenka
tel: 737 234 481
email: Jaroslav.Studenka(at)seznam.cz© Jazz Archiv 2005
brněnský swingový bigband

CNW:Counter


Velkodistribuce léků a zdravotnického materiálu

webové stránky
redakční systém
O KAPELE - HISTORIE KAPELY

Swingový big band Jazz Archiv je seskupení amatérských i profesionálních muzikantů, které působí převážně na brněnské hudební scéně. Orchestr vznikl v průběhu roku 1969 v jazz klubu (nebo, jak se uvádělo na plakátech, v „jazzovém sklípku") ORNIS ve sklepení tehdejšího Domu pionýrů a mládeže Lužánky (dnes Lužánky - Středisko volného času) Lužánky. Původně 8mi-členná hrála pod názvem New Ornis Pixieland Jazz Band, vedení kapely se ujal Jan Koukal. Repertoár byl orientován na neworleanský jazz - dixieland. Z počátku se hrála výhradně dohodnutá aranžmá bez not založená na kolektivní i  individuální improvizaci jednotlivých hráčů. S příchodem dalších hráčů se styl kapely pomalu začal měnit na styl chicagského jazzu a raného swingu. V té době už se objevují první psaná aranžmá z pera některých členů orchestru. Na podzim roku 1977 pak byl i změněn název kapely na Jazz Archiv. A když koncem září 1979 rozšířil řady hráčů Jaroslav Studenka, byl na jeho popud orchestr postupně během následujícího roku doplněn na plné obsazení big bandu. V důsledku toho se také změnil repertoár kapely, který tvoří především aranžmá skladeb převzatých od předních světových big bandů (např. G. Millera, C. Basieho, S. Nestica, D. Ellingtona, B. Goodmana a dalších), tak i od našich velkých kapel (např. G. Broma, K. Vlacha, Big Bandu Radio Praha, Big Bandu Radio Brno). V repertoáru kapely jsou již od počátku 80.tých let také aranžmá i vlastní skladby autorů z řad členů big bandu. Vedoucím orchestru i po změně orientace na swing byl stále Jan Koukal, nicméně činnost orchestru v různých obdobích více či méně ovlivňovali také další členové kapely (např. Zdeněk Karpíšek, Zdeněk Treblík a Jaroslav Studenka, který se stal od podzimu 2006 uměleckým vedoucím orchestru a po té, co zdravotní problémy znemožnily Janu Koukalovi nadále působit v kapele, převzal od něho vedení orchestru.


Jak už bylo řečeno, počátky působení současného big bandu Jazz Archiv jsou spojené s Lužánkami. Nicméně důležité období existence kapely je spojeno s institucemi, které sídlily nebo sídlí na adrese Brno, Musilova 2. Do začátku devadesátých let minulého století zde působilo Obvodní kulturní a vzdělávací středisko (OKVS) Brno III, které se stalo zřizovatelem kapely New Ornis Pixieland Jazz Band po té, co zanikl jazzový klub Ornis v Lužánkách. Díky tomu získala kapela nové zázemí včetně zkušebny na Lesné v komplexu restaurace Polana. Pravidelně vystupovala na akcích pořádaných svým zřizovatelem (např. na festivalu Jazzfórum či na jazzových koncertech). V době působení kapely v rámci OKVS Brno III také došlo k výše zmíněným změnám názvu a zaměření orchestru. Už v roce 1981 započala na Musilově 2 v Brně tradice jazzových plesů, která byla později inspirací pro pořádání obdobných akcí i v dalších oblastech tehdejšího Československa. Tradice tohoto jazzového plesu, jejímž spolu iniciátorem byl mimo jiných i big band Jazz Archiv, v Brně trvá nepřerušeně dodnes, tedy i po té, co organizaci kulturních akcí v městské části Brno - sever místo zaniklého OKVS Brno III zabezpečuje úspěšně KS Omega, sídlící na stejné adrese. A Jazz Archiv hrál k tanci a poslechu na všech dosavadních ročnících výše zmíněného plesu.


Kapela hraje nejčastěji v Brně a okolí, vystupovala ale i v dalších městech a místech České republiky a několikrát také v Rakousku. Mezi dosavadní vrcholy působení big bandu je možno zařadit účinkování v pořadech „Hudební studio M" a „Šance pro šest" brněnského studia tehdy ještě Československé televize a účinkování ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v rámci Gala večera světového kongresu WSAVA. V Brně hraje kapela pravidelně k tanci ve Středisku volného času v brněnských Lužánkách, kde našla znovu zázemí počátkem devadesátých let minulého století. Big band Jazz Archiv hraje samozřejmě i v rámci koncertních vystoupení (např. v klubech Šelepova No.1 a Metro Music Bar), při společenských akcích a také k tanci na plesech pořádaných jinými pořadateli (např. Filharmonií Brno, Moravskou strécovskou univerzitou, brněnskými vysokými školami apod.). V roce 2008 nahrál pro účely propagace ve studiu Českého rozhlasu Brno své (doposud jediné) CD „Hezký den".


Přesto, že Jazz Archiv je svým statutem amatérská kapela, příležitostně si s ním rádi zahráli a zahrají i vynikající profesionální muzikanti působící jak v oblasti jazzu a swingu, tak i v jiných hudebních žánrech. Někteří z nich byli jistý čas dokonce stálými členy našeho orchestru. Například na postu první trumpety to byl v letech na přelomu století Bohumil Štourač, vynikající leader trumpetových sekcí rozhlasového Orchestru Studio Brno a Orchestru Gustava Broma, kterého vystřídal v naší kapele na první trumpetě jako stálý host fenomenální trumpetista Jan Slabák, kapelník Moravanky, který ale s přehledem zvládá muzikantské požadavky široké škály různých hudebních žánrů. Jazz Archivu věnovala své skladby nebo aranžmá celá řada známých muzikantů (za všechny jmenujme alespoň bývalé členy Orchestru Gustava Broma J. Audese, J. Hniličku, M. Bártka a M. Petra). Důležitým impulsem pro kapelu, který získala pro další činnost počátkem osmdesátých let minulého století, bylo setkání a následně opakovaná příležitostná vystoupení s Janou Koubkovou.


Big bandem Jazz Archiv za dobu jeho dosavadního působení prošla celá řada hráčů. Pro mladé to byla a stále je dobrá škola velkokapelového hraní a přínos pro jejich další hraní (třeba i profesionální). A pro všechny členy možnost, jak přinést radost sobě a hlavně našim posluchačům. Lépe než o kapele psát a číst je ale slyšet na vlastní uši a udělat si svůj obrázek, čímž všechny srdečně zveme na některé z našich vystoupení. Přehled našich vystoupení najdete na tomto webu na záložce „Kalendář vystoupení".